Bơm chìm FLYGT 1300 Series

Các model bao gồm :
1305.180, 1310.181, 1315.181, 1325.181, 1330.181,1335.181

Ứng dụng:

– Thoát nước và xử lý nước thải.

– Xây dựng và khai thác mỏ.

– Nông nghiệp và thủy lợi.

– Thủy sản và công nghiệp dầu khí.

– Công nghiệp, khách sạn và tòa nhà cao ốc.