Bơm màng All-Flo loại 1-1/2” 316 Stainless Steel

Bơm màng All-Flo loại 1-1/2” 316 Stainless Steel với thiết kế có hệ thống van Rugged cho phép hoạt động dưới nhiều điều kiện khác nhau, từ các chất lỏng sạch bùn, chất rắn ứng dụng. Thiết kế bắt vít giúp dễ bảo trì và ít bị rò rỉ khi vận hành.