Flygt D-pump 2600 series

Ứng dụng:

– Thoát nước và xử lý nước thải.

– Xây dựng và khai thác mỏ.

– Bơm nước biển, bơm bùn

– Nông nghiệp và thủy lợi.

– Thủy sản và công nghiệp dầu khí.

– Công nghiệp, khách sạn và tòa nhà cao ốc