Flygt D-pump 8000 series

Ứng dụng: 

– Thoát nước và xử lý nước thải.

– Xây dựng và khai thác mỏ.

– Bơm nước biển

– Bơm nước biển.

– Nông nghiệp và thủy lợi.

– Thủy sản và công nghiệp dầu khí.

– Công nghiệp, khách sạn và tòa nhà cao ốc.