Flygt H-pump 5000 series

Flygt H-pump 5000 series xử lý lưu lượng lớn lên đến 400 l/s (6000 GPM), trường đến 100m (325 ft). Và chất rắn lên đến 36 mm. công suất từ 7.5-215 kw, 50Hz (12-335 HP, 60Hz), các máy bơm mài mòn, chụi được thiết kế cho các ứng dụng vận chuyển bùn tại mỏ và mỏ đá hoạt động, chế biến khoáng sản, nhà máy điện, nhà máy giấy và xử lý nước thải.