Flygt JA series

Máy sục khí chìm giúp trao đổi oxy hiệu quả, được sử dụng trong các bể lắng bùn.