Flygt low-speed mixer 4400 series

  • Dòng máy khuấy có tốc độ vòng quay chậm với hiệu quả vượt trội