Flygt MAS711

  • Thiết bị giám sát các tín hiệu trong bơm, làm tăng tuổi thọ bơm.