Flygt Subcab

  • Flygt Subcab là loại cáp điện chìm chống thấm nước và độ bền cao